Welcome at Economical Water & Biomass Solutions
Textiel and Papier
EColoRO - Elektrocoagulatie, Bezinking, Zandfiltratie, 
Keramische Ultra Filtratie, RO en Verdamping. Slibindikking en ontwatering / droging. Hergebruik en Zero Liquid Discharge ZLD.

EColoRO - Elektrocoagulatie, Bezinking, Zandfiltratie,

Keramische Ultra Filtratie en RO. Slibindikking en ontwatering / droging. Hergebruik.